Gołdapski Fundusz Lokalny

"Myśl globalnie - Działaj lokalnie"

Partnerzy

Nabór wniosków – Działaj Lokalnie 2023

Opublikowano: piątek, 21 kwiecień 2023 19:06

Rozpoczynamy nabór do lokalnego konkursu grantowego

w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2023.

W ramach programu Działaj Lokalnie 2023 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków – Działaj Lokalnie 2023

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

Opublikowano: środa, 19 kwiecień 2023 18:43

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

W ramach projektu „My na szlaku mazurskich legend” prowadzone są warsztaty rzeźbiarskie przez miejscowego rzeźbiarza i instruktora  Józefa Niewińskiego. W warsztatach uczestniczy 8 osobowa grupa młodzieży i dorosłych.  Pierwszy etap warsztatów został przeprowadzony jesienią 2022 roku, a kolejny zostanie zrealizowany wiosną 2023.

Czytaj więcej: Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

Nagrania „Mazurskich opowieści”

Opublikowano: poniedziałek, 20 marzec 2023 20:50

Opublikowane zostały nagrania „Mazurskich opowieści” spisanych przez Jadwigę Tressenberg – zachęcamy do wysłuchania: 

Czytaj więcej: Nagrania „Mazurskich opowieści”

Mazurskie legendy – potencjał nie do końca odkryty

Opublikowano: sobota, 04 luty 2023 20:57

Jak odkrywać i rozwijać potencjał tkwiący w mazurskich legendach zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego w dniu 25 stycznia 2023 r. przez grupę inicjatywną partnerstwa  „My na szlaku mazurskich legend” działającą w Pozezdrzu. 

Czytaj więcej: Mazurskie legendy – potencjał nie do końca odkryty

„Jesteśmy blisko” potrzebujących pomocy na Ukrainie

Opublikowano: czwartek, 02 luty 2023 13:19

Wspólnie z samorządem gminy Popelnaste (Ukraina) Gołdapski Fundusz lokalny realizuje projekt „Jesteśmy blisko”, który zakłada stworzenie skutecznego, przystosowanego do aktualnych, ukraińskich warunków programu wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w czasie wojny.

Gmina Popelnaste leży na wschodzie centralnej części Ukrainy, około 150 km od linii frontu. Podobnie jak inne gminy i miasta w tym rejonie, Popelnaste stało się domem dla setek uchodźców wewnętrznych, głównie kobiet, dzieci i seniorów. Wybuch wojny w Ukrainie zmienił dotychczasowe działania wielu polskich organizacji pozarządowych. Również Gołdapski Fundusz Lokalny zmienił swoje działania.

Czytaj więcej: „Jesteśmy blisko” potrzebujących pomocy na Ukrainie

1% dla OPP