Gołdapski Fundusz Lokalny

"Myśl globalnie - Działaj lokalnie"

Partnerzy

Aktywni studenci - szansa na stypendium!

Opublikowano: niedziela, 04 sierpień 2013 19:00

Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student? 2013/2014

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna.

Czytaj więcej: Aktywni studenci - szansa na stypendium!

Projekt MIECZ - obecnie Drużyna Geldape

Opublikowano: piątek, 24 maj 2013 20:48

Aktualna strona Drużyny Geldape

Projekt "M.I.E.C.Z. - Młodzieżowa Interpretacja Epoki Czasów Zapomnianych", został przygotowany przez grupę młodzieży z Gołdapi (gmina miejsko-wiejska na Mazurach) zainteresowaną wczesnośredniowieczną przeszłością terenów, na których mieszkają. Grupa poprzez realizację tego projektu chce poznać życie ludów bałtyjskich mieszkających na tym terenie oraz rozwijać swoje umiejętności, wiedzę i postawy. Celami projektu są: - nauczenie osób w grupie jak mogą sobie wzajemnie pomagać i współpracować; - poprawa umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów przez uczestników; - zwiększenie poziomu wiedzy na temat czasów wczesnego średniowiecza w naszym rejonie u młodzieży szkolnej i mieszkańców naszego rejonu; - stworzenie grupy zajmującej się odtwórstwem historycznym i przywróceniem tradycji jaćwieskiej w rejonie Gołdapi i okolic. W trakcie projektu trwającego 17 miesięcy, młodzież poprzez edukacje˛ pozaformalną, pozna wszelkie aspekty życia we wczesnym średniowieczu. Zajęcia będą miały charakter cyklu aktywnych warsztatów rzemieślniczych i obronnych, zajęć w terenie z udziałem archeologów oraz samodzielnego odtwarzania strojów i elementów wyposażenia. Grupa będzie prowadzić w strojach pokazy swoich dokonań w szkołach i podczas imprez otwartych dla społeczności lokalnej, w której nikt nie podejmuje takich działań. Młodzież nauczy się przeciwstawiania problemom czekającym na nich w dorosłym życiu, twórczego rozwiązywania problemów, pracy w grupie i bycia odpowiedzialnymi za nią, planowania działań, innowacyjnych form współpracy i realizowania swoich pasji. Będzie potrafiła sama zorganizować sobie czas wolny, spędzić go w aktywny i kreatywny sposób.

Działaj Lokalnie VIII - 2013

Opublikowano: wtorek, 14 maj 2013 06:47

Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do konkursu VIII edycji Programu "Działaj Lokalnie". Wnioski można składać do 16 czerwca 2013 r. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się od 15 lipca 2013, a zakończy 28 lutego 2014 r.

Czytaj więcej: Działaj Lokalnie VIII - 2013

Zdjęcia

Opublikowano: poniedziałek, 29 kwiecień 2013 15:48

Ekopiknik 2013

1% dla OPP