Gołdapski Fundusz Lokalny

"Myśl globalnie - Działaj lokalnie"

Partnerzy

Film

Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2013 16:33

Projekty "Działaj Lokalnie VIII? - 2013

Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2013 15:41

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nadzieja" w Lisach - projekt pn: "Tradycje i obrzędy naszego regionu - zachowamy przed zapomnieniem?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Głównym celem projektu jest wspólne poznawanie historii mieszkańców naszej wsi i okolic. Pragniemy uchronić od zapomnienia historię, która została w pamięci osób które ją tworzyły i są jeszcze z nami. Poznania jej, spisania, odtworzenia poprzez "obrzęd zażynek", opracowania gry terenowej - "Śladami rolnictwa naszego terenu? i pozostawienia obecnym jak i przyszłym pokoleniom. Historia naszej wsi i okolić jest dla nas największym dobrem wspólnym. Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności nastąpi poprzez wspólne działania i warsztaty oparte na tradycji regionu. Zwiększy się integracja między kulturowa społeczeństwa ukraińskiego i polskiego. Projekt przyczyni się do umocnienia i podtrzymywania tradycji. Pobudzi wśród uczestników aktywne formy spędzania wolnego czasu. W wyniku działań projektu zwiększy się wiedza na temat historii naszej wis i okolic oraz ludzi zamieszkujących naszą wieś.
< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Polsko - Ukraińskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zabrost Wielki - projekt pn: "Co kryje się w pamięci naszych przodków??

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Głównym celem projektu jest wspólne poznawanie historii mieszkańców Zabrostu Wielkiego, zapisanie jej, zapamiętanie oraz pozostawienie obecnym i przyszłym pokoleniom. Ponadto wspólne poznawanie historii przyczyni się do zwiększenia i integracji społeczeństwa polskiego, ukraińskiego i niemieckiego. W wyniku publikacji rezultatów projektu zwiększy się wiedza na temat historii Zabrostu Wielkiego i ludzi w nim zamieszkujących. Największym dobrem wspólnym jest historia zachowana w pamięci naszych przodków oraz ocalenie jej od zapomnienia. Odbiorcami projektu bezpośrednio będą obecni i byli mieszkańcy wsi około 100 osób, natomiast pośrednio efekty naszej pracy poprzez wydanie broszury informacyjnej trafią do znacznie większej ilości osób. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Biblioteka Publiczna w Gołdapi - Grupa nieformalna: Pozytywnie zakręcone mole książkowe - projekt pn: "Pokonamy Stereotyp seniora?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów w środowisku lokalnym i uaktywnienie ich z pożytkiem dla lokalnej społeczności, wyzwalając i bazując na ich umiejętnościach oraz wiedzy. Bardzo duża liczba emerytów, osób samotnych odwiedza bibliotekę jako miejsce gdzie mogą się spotkać porozmawiać, skorzystać z pomocy bibliotekarzy. Projekt skierowany do tej grupy odbiorców to bardzo istotna rzecz - novum, gdyż żadna inna instytucja nie realizuje takich działań - ani inne placówki kulturalne, ani szkoły. Ponadto celem projektu jest zebranie i odpowiednie udokumentowanie poprzez materiał filmowy, zdjęcia, wywiady i zapisanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego - głównie tradycji i historii naszego regionu. Biblioteka prowadzi dział zbiorów specjalnych z funkcjonującym Muzeum Ziemi Gołdapskiej, gdzie są gromadzone, opracowane, przechowywane i udostępniane materiały regionalne. Zebrane materiały w znacznym stopniu zwiększyłby zasoby zbiorów jakich nie posiada żadna inna instytucja w Gołdapi. Posiadanie takiej dokumentacji pozwoli na zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom wartości materialnych i duchowych związanych z tutejszą tradycją i dziedzictwem historycznym. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej - projekt pn: "Bądź naszym Mistrzem i ocal od zapomnienia?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Głównym celem naszego projektu jest chęć ocalenia od zapomnienia tradycji związanych z życiem codziennym ludzi, którzy przybyli i osiedli się na terenie gminy Dubeninki. Te tradycje są już dzisiaj tylko w pamięci osób starszych. Chcemy odnaleźć, zapisać, zaprezentować, a przez to przywrócić je do "życia". W ten sposób chcemy zwiększyć wiedzę na temat rodzimych i lokalnych tradycji. Projekt przeznaczony jest dla 30 osób, które zaprezentują znane sobie tradycje; 50 osób w tym młodzież i dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, 80 osób weźmie udział w pokazie tych tradycji podczas podsumowania projektu. Uczestnikami projektu będą w większości mieszkańcy gminy Dubeninki w różnym wieku - będą to osoby dorosłe, jak też dzieci i młodzież. Dobro wspólne, za które czujemy się odpowiedzialni to zachowanie tradycji, które należą do kultury niematerialnej. Osoby przybyłe na tereny gminy Dubeninki pamiętają jeszcze tradycje swoich ojców. Jednakże są to w większości starsze osoby, mamy więc możliwość w ostatnim momencie ich zarejestrowania. Uważamy, że należy je ocalić od zapomnienia i zachować dla przyszłych pokoleń. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi - Grupa nieformalna: Eko - paczka - projekt pn: "Edukacyjny Ogród?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Celem głównym projektu jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla dzieci na otwartej przestrzeni, oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym mieszkają. Dzięki temu, uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, poznawać i chronić przyrodę. Projekt odpowiada na potrzeby integracji społeczności lokalnej, oraz na potrzebę wspólnej realizacji działania na rzecz naszej szkoły i jej uczniów, nauczycieli jak i rodziców. W ramach projektu powstanie przestrzeń, którą wspólnie zaprojektujemy i zagospodarujemy do spotkań edukacyjnych, rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach - projekt pn: "Ekomuzeum Trzy Dęby - centrum informacyjno - dokumentacyjno - edukacyjne?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Celem naszego projektu jest aktywizacja i rozwój lokalny społeczności oraz rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Poprzez realizację projektu zgłębimy wiedzę o regionie, jego tradycjach i historii. Udowodnimy, ze wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej a wspólne działanie pozwoli na lepsze poznanie i zagospodarowanie naszych umiejętności. W ramach naszego projektu przygotujemy pomieszczenia starej stodoły pod centrum informacyjno - dokumentacyjno - edukacyjne siedziby głównej Ekomuzeum oraz stworzymy "ścieżkę zmysłów? i wystawę podsumowująca nasz projekt. Wyremontowanie siedziby wspólnymi siłami pozwoli na realizację wspólnej pasji a jednocześnie zintegruje i wzbogaci ludzi jak i obszar. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Fundacja Dęby Klewińskie - projekt pn: "Stare drzewa - dobrem wspólnym?

Aktualności

< !-- 'Tabs and Sliders' Plugin starts here -->

Celem naszego projektu jest zadbanie o dobro wspólne jakim jest otaczająca nasz przyroda. Poprzez realizację projektu zgłębimy wiedzę o regionie, jego przyrodzie i historii. Projekt przyczyni się do aktywizacji, edukacji ekologicznej (ale nie tylko) i rozwoju lokalnej społeczności oraz rozwoju turystyki. W ramach naszego projektu wspólnie z wolontariuszami oczyścimy aleję dębową i pobliski park w Klewinach. Wolontariusze uprzątną opadłe gałęzie, wykoszą trawy i przygotują miejsca na tablice duże i małe tabliczki przy cenniejszych okazach. Oczyszczenie alei dębowej i parku wspólnymi siłami pozwoli na realizację wspólnej pasji a jednocześnie zintegruje i wzbogaci ludzi jak i obszar. Dodatkowym rezultatem będzie stworzony przez wolontariuszy quest edukacyjny po parku w Klewinach, gdzie występuje aleja lipowa, aleja dębową i mieszana klon, lipa i buk. W ramach projektu planujemy również stworzyć grę terenową/quest po górach Klewińskich. < !-- 'Tabs and Sliders' Plugin ends here -->

Konkurs dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki, Gminy Budry, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Banku BGŻ - Oddział w Gołdapi - realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny.


Jarmark Bożonarodzeniowy 2013

Opublikowano: piątek, 13 grudzień 2013 15:21

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia - pragniemy przeżyć je jak najpiękniej w gronie najbliższych, kultywując staropolskie obyczaje, smakując tradycyjne potrawy, śpiewając kolędy. Wyjątkowe i najważniejsze w roku dni, są coraz bliżej, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się kolejny, bo już piąty Jarmark Bożonarodzeniowy. Przedświąteczne spotkanie o niepowtarzalnej atmosferze odbędzie się w niedziele, 22 grudnia 2013 r. w godzinach 12.00-16.00 na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.

Czytaj więcej: Jarmark Bożonarodzeniowy 2013

1% dla OPP