Gołdapski Fundusz Lokalny

"Myśl globalnie - Działaj lokalnie"

Partnerzy

Zostało 20 dni do zakończenia Regionalnego Konkursu Grantowego!

Opublikowano: piątek, 21 wrzesień 2012 19:07

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2012", administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Termin nadsyłania wniosków upływa  10 października 2012 roku!

Czytaj więcej: Zostało 20 dni do zakończenia Regionalnego Konkursu Grantowego!

Gołdapski Fundusz Lokalny wyłoni stypendystów na rok 2012/2013?

Opublikowano: niedziela, 16 wrzesień 2012 13:38

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach ogólnopolskiego programu ,,Agrafka Agory? Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Darczyńcami stypendiów są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Gołdapski Fundusz Lokalny, Urząd Gminy Gołdap, Starostwo Powiatowe w Gołdapi i osoby prywatne. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane są według następującej punktacji: nauka (40 proc.), sytuacja rodzinna (40 proc.), osiągnięcia (15 proc.) oraz dodatkowych 5 proc. dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.


10 września 2012 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu.

W ramach konkursu wpłynęło 36 wniosków o przyznanie stypendiów. Następnie została przeprowadzona ocena formalna zgodnie z procedurami przyznawania stypendiów w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego Program "Agrafka Agory".

Po dokonaniu oceny formalnej 3 wnioski nie przeszły oceny formalnej, a 33 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 4 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 8 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

Stypendia przydzielono następującym studentom:

 1. Dembowska Aneta

 2. Kalinowska Ewa

 3. Czarniewski Damian

 4. Kruk Paula

 5. Piechocińska Izabela

 6. Piskorz Marlena

 7. Daniłowicz Justyna

 8. Wojciechowska Anna

 9. Brylewska Dorota

 10. Jagiełko Agnieszka

 11. Żabicki Mariusz

 12. Misiun Robert

W skład komisji weszli przedstawiciele dobroczyńców, szkół średnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminy Banie Mazurskie i Gminy Dubeninki.

Święto Sękacza 2012

Opublikowano: wtorek, 07 sierpień 2012 14:20

Stypendia Fundacji "Pocztowy Dar?

Opublikowano: piątek, 03 sierpień 2012 17:54

Fundacja "Pocztowy Dar? do 15 sierpnia przyjmuje wnioski do programu stypendialnego o charakterze motywacyjno - rozwojowym skierowany do zdolnych i ambitnych uczniów.

Czytaj więcej: Stypendia Fundacji "Pocztowy Dar?

Gołdapski Fundusz Lokalny - ogłasza nabór wniosków o stypendia dla studentów na rok akademicki 2012/2013

Opublikowano: piątek, 20 lipiec 2012 06:58

Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków o stypendia dla studentów z terenu powiatu gołdapskiego. Stypendia zostaną przyznawane w ramach programu "Agrafka Agory? - partnerskiego program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Wnioski przyjmujemy do 24 sierpnia 2012 r. do godz, 15.00 - liczy się data wpływu do siedziby Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap. Dokładne informacje, regulamin i druki wniosków dostępne na stronie http://funduszgoldap.pl/index.php/stypendia oraz w załączeniu.

Czytaj więcej: Gołdapski Fundusz Lokalny - ogłasza nabór wniosków o stypendia dla studentów na rok akademicki...

1% dla OPP