Gołdapski Fundusz Lokalny

Gołdapski Fundusz Lokalny wyłonił stypendystów na rok 2011/2012

Opublikowano: piątek, 16 wrzesień 2011 10:17

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu "Agrafka Agory? - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Darczyńcami stypendiów są: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Gołdapski Fundusz Lokalny, Powiat Gołdapski i osoby prywatne. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane są według następującej punktacji: nauka (40 proc.), sytuacja rodzinna (40 proc.), osiągnięcia (15 proc.) oraz dodatkowych 5 proc. dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

13 września 2011 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W ramach konkursu wpłynęło 40 wniosków o przyznanie stypendiów. Po dokonaniu oceny formalnej 5 wniosków nie przeszło oceny formalnej, a 35 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 6 stypendiów studentom rozpoczynającym studia i 6 stypendiów studentom kontynuującym naukę. Stypendia przydzielono następującym studentom:

 1. Przestrzelski Ernest
 2. Bukowska Aneta
 3. Żelazko Beata
 4. Wójtowicz Daria
 5. Buczyńska Justyna
 6. Rejkowicz Marlena
 7. Pietrzak Paulina
 8. Piskorz Marlena
 9. Brylewska Dorota
 10. Olszewska Paula
 11. Jagiełko Agnieszka
 12. Żabicka Justyna

Stypendystom gratulujemy a komisji dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. W skład komisji weszli przedstawiciele szkół średnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego, Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie. Stypendia zostaną wręczone 29.09.2011 r. o godz. 12:00 na Sesji Rady Powiatu.