Gołdapski Fundusz Lokalny

Aktywni studenci otrzymali stypendia

Opublikowano: piątek, 12 wrzesień 2014 13:43

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznał stypendia w ramach programu "Agrafka Agory - Aktywny Student". Komisja Kwalifikacyjna w skład, której weszli przedstawiciele darczyńców i instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu gołdapskiego, 8 września 2014 oceniła 21 wniosków o stypendium i postanowiła przyznać 9 stypendiów - 4 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 5 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

- Stypendia w ramach programu "Agrafka Agory - Aktywny Student", są stypendiami rozwojowymi, a otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów ? mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego ? Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny.

W roku akademickim 2014/2015 stypendia otrzymają następujący studentom: Dorota Brylewska, Katarzyna Forysiak, Kamil Szymon Jadeszko, Liliana Korenkiewicz, Paula Kruk, Magdalena Pastuszyńska, Marlena Wioleta Zakrzewska, Patryk Stankiewicz, Mateusz Żakowicz.

Wyróżnionym studentom gratulujemy!

Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, uczestnicy Koncertu Świateczno-Noworocznego, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Gołdapski Fundusz Lokalny.

?Agrafka Agory? - jest partnerskim programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.

-wz-