Gołdapski Fundusz Lokalny

Gołdapski Fundusz Lokalny wyłonił stypendystów na rok 2013/2014

Opublikowano: czwartek, 12 grudzień 2013 18:40

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu ,,Aktywny Student".

Darczyńcami stypendiów na rok akademicki 2013/2014 są: Powiat Gołdapski, Gmina Gołdap, Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne. Inicjatorem wspierania w ten sposób studentów od wielu już lat jest prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Zbigniew Mieruński. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane były według następującej punktacji: nauka (35 proc.), sytuacja materialna (35 proc.), osiągnięcia (25 proc.) oraz dodatkowych 5 proc. dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

9 września 2013 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W ramach konkursu wpłynęło 24 wnioski o przyznanie stypendiów. Następnie została przeprowadzona ocena formalna zgodnie z procedurami przyznawania stypendiów w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego Programu "Aktywny Student". Po dokonaniu oceny formalnej 5 wniosków nie przeszło oceny formalnej, a 19 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 3 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 6 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

Stypendia przydzielono następującym studentom:

  1. Malinowska Maja

  2. Zakrzewska Marlena Wioleta

  3. Szymańczyk Justyna

  4. Piskorz Marlena

  5. Jadeszko Kamil Szymon

  6. Chałko Julita

  7. Kruk Paula

  8. Kalinowska Wioletta

  9. Wojciechowska Anna Maria

W skład komisji weszli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.

Lista Stypendystów na rok 2013/2014