Gołdapski Fundusz Lokalny

Gołdapski Fundusz Lokalny zmienia zasady przyznawania stypendiów

Opublikowano: sobota, 23 marzec 2013 15:29

W tegorocznym programie stypendialnym realizowanym przez Gołdapski Fundusz lokalny zmieni się ocena wniosków na podstawie, których przyznawane są stypendia dla studentów.

Dotychczas na 100 punktów można było otrzymać 40 - za naukę, 40 - za sytuacje materialną, 15 - za osiągnięcia pozaszkolne i aktywność społeczną i 5 - za zamieszkanie na terenach wiejskich.

- Stypendia przyznawane przez GFL są stypendiami rozwojowymi, od tego roku akademickiego 2013/14 jeszcze bardziej chcemy zwrócić uwagę na ten fakt - mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego - Na "rynku? stypendiów dużo jest stypendiów socjalnych czy naukowych, nasza organizacja idzie bardziej w stronę stypendiów dla studentów, którzy nie tylko otrzymują wysokie oceny na uczelniach, ale są też aktywni poza nią. Chcemy wspierać tych, którzy maja osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego, którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, są aktywni w kulturze i sporcie, angażują się w działania społeczne, pracują jako wolontariusze na rzecz innych. Zmiana ta jest zgodna z misją naszej organizacji oraz propozycjami, jakie pojawiły się podczas obrad komisji oceniającej wnioski w ubiegłym roku. Szczegółowe informacje i nowy regulamin przyznawania stypendiów pojawią się wkrótce na naszej stronie www.funduszgoldap.pl w zakładce "stypendia". Zachęcam do wspierania funduszu stypendialnego poprzez przekazywanie 1% podatku, przez wpisanie w PIT numeru KRS 0000098782, a w celu szczegółowym "stypendia".

Główna zmiana polega na zmianie punktacji. Od bieżącego roku na 100 punktów można będzie otrzymać: 35 - nauka, 35 - sytuacja materialna, 25 - osiągnięcia pozaszkolne i aktywność społeczna, 5 - zamieszkanie na wsi. Osiągnięcia pozaszkolne i aktywność społeczną trzeba będzie udokumentować dyplomami, zaświadczeniami, informacjami medialnymi nie starszymi niż styczeń 2012 roku.

Od wielu lat głównymi darczyńcami stypendystów są: Gmina Gołdap, Fundacja AGORY, powiat gołdapski oraz osoby prywatne.