Gołdapski Fundusz Lokalny

Gołdapski Fundusz Lokalny wyłoni stypendystów na rok 2012/2013?

Opublikowano: niedziela, 16 wrzesień 2012 13:38

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach ogólnopolskiego programu ,,Agrafka Agory? Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Darczyńcami stypendiów są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Gołdapski Fundusz Lokalny, Urząd Gminy Gołdap, Starostwo Powiatowe w Gołdapi i osoby prywatne. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane są według następującej punktacji: nauka (40 proc.), sytuacja rodzinna (40 proc.), osiągnięcia (15 proc.) oraz dodatkowych 5 proc. dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.


10 września 2012 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu.

W ramach konkursu wpłynęło 36 wniosków o przyznanie stypendiów. Następnie została przeprowadzona ocena formalna zgodnie z procedurami przyznawania stypendiów w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego Program "Agrafka Agory".

Po dokonaniu oceny formalnej 3 wnioski nie przeszły oceny formalnej, a 33 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 4 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 8 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

Stypendia przydzielono następującym studentom:

 1. Dembowska Aneta

 2. Kalinowska Ewa

 3. Czarniewski Damian

 4. Kruk Paula

 5. Piechocińska Izabela

 6. Piskorz Marlena

 7. Daniłowicz Justyna

 8. Wojciechowska Anna

 9. Brylewska Dorota

 10. Jagiełko Agnieszka

 11. Żabicki Mariusz

 12. Misiun Robert

W skład komisji weszli przedstawiciele dobroczyńców, szkół średnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminy Banie Mazurskie i Gminy Dubeninki.