Gołdapski Fundusz Lokalny

Projekt MIECZ - obecnie Drużyna Geldape

Opublikowano: piątek, 24 maj 2013 20:48

Aktualna strona Drużyny Geldape

Projekt "M.I.E.C.Z. - Młodzieżowa Interpretacja Epoki Czasów Zapomnianych", został przygotowany przez grupę młodzieży z Gołdapi (gmina miejsko-wiejska na Mazurach) zainteresowaną wczesnośredniowieczną przeszłością terenów, na których mieszkają. Grupa poprzez realizację tego projektu chce poznać życie ludów bałtyjskich mieszkających na tym terenie oraz rozwijać swoje umiejętności, wiedzę i postawy. Celami projektu są: - nauczenie osób w grupie jak mogą sobie wzajemnie pomagać i współpracować; - poprawa umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów przez uczestników; - zwiększenie poziomu wiedzy na temat czasów wczesnego średniowiecza w naszym rejonie u młodzieży szkolnej i mieszkańców naszego rejonu; - stworzenie grupy zajmującej się odtwórstwem historycznym i przywróceniem tradycji jaćwieskiej w rejonie Gołdapi i okolic. W trakcie projektu trwającego 17 miesięcy, młodzież poprzez edukacje˛ pozaformalną, pozna wszelkie aspekty życia we wczesnym średniowieczu. Zajęcia będą miały charakter cyklu aktywnych warsztatów rzemieślniczych i obronnych, zajęć w terenie z udziałem archeologów oraz samodzielnego odtwarzania strojów i elementów wyposażenia. Grupa będzie prowadzić w strojach pokazy swoich dokonań w szkołach i podczas imprez otwartych dla społeczności lokalnej, w której nikt nie podejmuje takich działań. Młodzież nauczy się przeciwstawiania problemom czekającym na nich w dorosłym życiu, twórczego rozwiązywania problemów, pracy w grupie i bycia odpowiedzialnymi za nią, planowania działań, innowacyjnych form współpracy i realizowania swoich pasji. Będzie potrafiła sama zorganizować sobie czas wolny, spędzić go w aktywny i kreatywny sposób.