Gołdapski Fundusz Lokalny

Grantowy - Działaj Lokalnie (DL) 2016

Wyniki Działaj Lokalnie IX - 2016

Opublikowano: środa, 01 czerwiec 2016 22:05

Przyznano dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie IX - 2016

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuję, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto tegoroczny konkurs grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie IX? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 11 projektom na łączną kwotę 55 000,00 zł.

 

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.

Zestawienie wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

 1. Stowarzyszenie Emerytowanych policjantów w Gołdapi - Działajmy razem - kwota dotacji: 6 000,00 zł,

 2. Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich - Twórcy ludowi Gminy Kowale Oleckie - Śpiewa, tańczy, recytuje... Koło Gospodyń Wiejskich - kwota dotacji: 3 500,00 zł,

 3. Gołdapskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych - Aktywne sołectwo. Jakie sołectwo? Kozaki!! - kwota dotacji: 6 000,00 zł,

 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach - Odświeżamy i nie zapominamy - rękodzieło - kwota dotacji: 5 070,00 zł,

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku - Znajdź w sobie talent - kwota dotacji: 3 580,00 zł,

 6. Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej - Czar świętojańskich opowieści - kwota dotacji: 4 400,00 zł,

 7. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Barwy Jesieni - Tradycja - dawniej i dziś - kwota dotacji: 6 000,00 zł,

 8. Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury - Raz, dwa trzy - w zielone gramy! - kwota dotacji: 5 000,00 zł,

 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych WIĘCKI RAZEM - 400-ta lat Więcek - 2016 rokiem dla mojej wsi - kwota dotacji: 5 450,00 zł,

 10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji Kowalak - Legendy spod Szeskiej Góry - kwota dotacji: 6 000,00 zł,

 11. Stowarzyszenie Mazurski Zakątek -Wspólne działania szansą na rozwój - Gmina Pozezdrze on-line - kwota dotacji: 4 000,00 zł.

Gratulujemy zwycięzcom! Szczegóły dotyczące warunków i wysokości dofinansowania przekażemy wkrótce poszczególnym organizacjom.

Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki, Gminy Banie Mazurskie, Gminy Budry, Gminy Pozezdrze i Gminy Kowale Oleckie.