Gołdapski Fundusz Lokalny

Ogień pasji zapalamy w sercach pokoleń

Opublikowano: wtorek, 03 lipiec 2012 20:08

Realizator projektu: Grupa Force-Fire
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Tytuł projektu: Ogień pasji zapalamy w sercach pokoleń

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i poczucia własnej wartości, integracja międzypokoleniowa poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności w kreatywne spędzanie wolnego czasu. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu ciekawych, rozwojowych warsztatów:

-teatralnych, prowadzonych przez specjalistę z tej dziedziny dla młodzieży
-fire-show i light-show dla dzieci młodszych przygotowane przez naszą grupę Force-Fire
-kulinarnych spotkań, na których "seniorzy? przekażą dzieciom wiedzę na temat narodowej tradycji w dziedzinie kulinarnej,

-zdobienia metodą decoupage, prowadzone przez wolontariusza, które pozwoli na nabycie nowych umiejętności i zagospodarowanie czasu wolnego,

-wyplatanie ozdób z wikliny, międzypokoleniowe warsztaty poprowadzone przez wolontariuszy,
-obsługa Internetu dla osób z "Klubu seniora", poprowadzona przez naszą grupę Force-Fire.
Poprzez realizację projektu dotrzemy do lokalnej społeczności, która ma ograniczoną możliwość autorozwoju. W ten sposób zintegrujemy lokalną społeczność oraz wpłyniemy na zacieśnienie się więzi międzypokoleniowych.