Gołdapski Fundusz Lokalny

Pieśni naszych ojców

Opublikowano: wtorek, 03 lipiec 2012 20:08

Realizator projektu: Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej?
Tytuł projektu: "Pieśni naszych ojców?

Opis projektu:

Projekt nasz polega na ukazaniu pieśni tradycyjnych naszej gminy. Projekt nasz rozpoczniemy w maju od dotarcia do osób, mieszkających na terenie naszej gminy, które obok zespołu "Rominczanie" znają jeszcze tradycyjny repertuar ludowy. Są to grupy śpiewaków pogrzebowych oraz indywidualne osoby. Następnie planujemy w maju i czerwcu nagrać na dyktafon repertuar tych osób. Po tych nagraniach będziemy pracowali nad koncepcją płyty. Podsumowaniem warsztatów będzie koncert pieśni religijnych w miejscowym kościele połączony z dokumentowaniem fonograficznym prezentowanych pieśni. W październiku nastąpi zwieńczenie całego projektu - koncert osób, biorących udział w nagraniach i uczestników warsztatów, połączony z promocją płyty w remizie strażackiej w Dubeninkach. Osiągnięcie głównego celu naszego projektu sprawi zintegrowanie środowiska lokalnego, zwiększenie świadomości lokalnej tradycji, ukazanie jej wartości oraz zwiększenie poczucia własnej wartości oraz wartości pracy społecznej.

Zarówno organizatorom projektu, uczestnikom, jak i społeczności lokalnej projekt przyniesie wymierne korzyści. Obok możliwości nauczenia się i zaprezentowania tradycyjnego repertuaru zostanie wydana płyta jako zapis zanikającej kultury ludowej regionu. Będzie to również okazja do promowania środowiska lokalnego.