Gołdapski Fundusz Lokalny

Ekomuzeum - Żytkiejmski Trójstyk - etap 2

Opublikowano: wtorek, 03 lipiec 2012 20:07

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Żytkiejmach
Tytuł projektu: "Ekomuzeum - Żytkiejmski Trójstyk - etap 2?

Opis projektu:

Celem naszego projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez przygotowanie budynku remizy do stworzenia Ekomuzeum. Ekomuzeum stworzy możliwości na kompleksowe podejście do ochrony, kultywowania i prezentacji dziedzictwa naszego obszaru w sposób "żywy? i autentyczny. Realizacja działań i wspólne dążenie do założonego celu pozwolą na rozwój aktywności kulturalnej i integracji społeczności regionu. Uchronią tradycje naszego regionu od zapomnienia. Projekt odpowiada na potrzebę ochrony zasobów naturalnych i kulturowych oraz na aktywizację mieszkańców i wzmocnienie lokalnej tożsamości. Realizowane zadanie ma na celu przybliżenie i w konsekwencji przygotowanie Ekomuzeu na terenie wsi. Nasz projekt zakłada aktywizację lokalnej społeczności wokół siedziby głównej Ekomuzeum, gdzie spotkamy żywą prezentację całego bogactwa regionu wsi i jego mieszkańców.