Gołdapski Fundusz Lokalny

Marsz po zdrowie

Opublikowano: wtorek, 03 lipiec 2012 20:05

Realizator projektu: Towarzystwo Aktywności Społecznej "Mazury Garbate?
Tytuł projektu: "Marsz po zdrowie?

Opis projektu:

Głównym celem projektu "Marsz po zdrowie? jest zwiększenie aktywności dorosłych mieszkańców trzech sołectw z terenu gminy Gołdap (Kozaki, Grabowo, Siedlisko) na rzecz społeczności oraz współodpowiedzialności za rozwój jej członków, poprzez realizację działań promujących zdrowy styl życia. Działania projektowe skupiają się także na zwiększeniu kondycji psychofizycznej osób w podeszłym wieku, podniesieniu ich ogólnej sprawności motorycznej, równowagi i harmonii.