Gołdapski Fundusz Lokalny

Ścieżką Żytkiejmską w tradycje i pasje regionu

Opublikowano: wtorek, 03 lipiec 2012 20:04

Realizator projektu: Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga
Tytuł projektu: "Ścieżką Żytkiejmską w tradycje i pasje regionu?

Opis projektu:

Celem projektu jest ochrona dóbr kultury i tradycji regionu Żytkiejm poprzez przygotowanie działań do tworzonego Ekomuzeum Zytkiejmski Trójstyk. W ramach projektu planujemy przygotować kilka działań, takich jak: warsztaty o zasobach regionu; grę terenową - jako produkt Ekomuzeum Żytkiejmski Trójstyk, wypracowanie podczas warsztatów nowego sposobu pokazania walorów miejscowości; wykonanie produktów rzemieślniczych do gry terenowej i jej testowanie.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności powstającego w naszej miejscowości Ekomuzeum Żytkiejmski Trójstyk, a opracowanie gry terenowej wzbogaci ofertę Ekomuzeum Żytkiejmski Trójstyk o nowy produkt. Turyści wypoczywający w naszym regionie skorzystają z innowacyjnej oferty spędzania czasu wolnego, poznają naszą okolicę, będą mieli możliwość nabycia pamiątek naszego regionu. Ponadto osoby zajmujące się produkcją rękodzieła ludowego będą miały szansę wypromowania swoich produktów. Wzrośnie integracja wśród mieszkańców, którzy zaangażują się w przygotowania gry terenowej i prace przy Ekomuzeum Zytkiejmski Trójstyk.