Gołdapski Fundusz Lokalny

Projekt Szlak wsi historycznych północno-wschodnich Mazur

Opublikowano: środa, 02 listopad 2011 15:16

Szlak wsi historycznych północno-wschodnich Mazur  - etap I.

Projekt jest początkiem procesu stworzenia nowego szlaku ukazującego krajobraz kulturowy Mazur północno-wschodnich.

Procesu w którym nie chodzi tylko o oznakowanie, opisanie  i promocje szlaku po istniejących obiektach przyrodniczych i architektonicznych, ale o zaangażowanie mieszkańców wsi mazurskich położonych w powiatach: węgorzewskim, giżyckim i gołdapskim  w pracę na rzecz  rozwoju swoich wsi poprzez zachowanie ich przedwojennego charakteru.
Układ przyrodniczo-architektoniczny mazurskich wsi kształtował się od kilku wieków, by ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku odnaleźć te cechy, które są w tej chwili charakterystyczne: czerwone, ceglane ściany, dachy pokryte czerwoną dachówką, brukowane drogi, stare sady i stare drzewa liściaste. Krajobraz kulturowy tej części Mazur, pomimo niszczącego wpływu PGR-ów, a następnie (od początku lat 90-tych) kolonialnej zabudowy letniskowej, zachował się w 70-90% w niektórych wsiach. Te wsie powinny być chronione przed zalewem nijakości i tandety architektonicznej, ale do tego przede wszystkim ważna jest świadomość ich właścicieli i władz lokalnych, dlatego głównym elementem projektu jest zaangażowanie mieszkańców tych wsi w realizację zaplanowanych działań.

W ramach I etapu zaplanowano:
- wypracowanie koncepcji i wstępnych założeń szlaku łączącego 6 wsi tematycznych-historycznych północno-wschodnich Mazur;
- wzrost aktywności mieszkańców wsi objętych projektem;
- wykonanie wstępnych planów działań w 6 wsiach;
- wzrost wiedzy wśród mieszkańców wsi na temat zasobów historyczno-kulturowych mazurskich wsi i możliwości ich wykorzystania w rozwoju społeczno-ekonomicznego.
- stworzenie dokumentacji fotograficznej stanu obecnego 6 wsi mazurskich.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.