Gołdapski Fundusz Lokalny

Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła 2012

Opublikowano: poniedziałek, 02 lipiec 2012 15:02

28 kwietnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Gołdapski Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie "Partnerstwo Sztuk? zorganizowało "Eko - piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła". Akcja została zrealizowana w ramach wspólnej inicjatywy samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. "Eko-piknik 2012? odbywał się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego.

Celem spotkania była promocja działań zgodnych z naturą, ekologicznym sposobem życia oraz ochroną krajobrazu przyrodniczo-kulturowego naszego regionu. Imprezę otworzyli wspólnie Andrzej Ciołek - Starosta Gołdapski, Zbigniew Mieruński - Prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego i Mirosław Bobrowski - Prezes Stowarzyszenia "Partnerstwo Sztuk", którzy wypuścili gołębie pocztowe. Szeroki wachlarz działań kulturalnych i edukacyjnych zapewnił uczestnikom naukę i zabawę. Ciekawie o ekologii, przyrodzie i zrównoważonym rozwoju mówili i pokazywali przedstawiciele Nadleśnictwa Gołdap, Czerwony Dwór, Olecka oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy mieszkańcom Powiatu Gołdapskiego działania przyjazne środowisku naturalnemu oraz popularyzujące działalność edukacyjną instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego oraz promujących i rozwijających dawne zawody. Uczestnicy mogli wziąć również udział w pokazach gier i zabaw historycznych, odwiedzić obozowisko wczesnośredniowieczne, popróbować sił w garncarstwie, wikliniarstwie i rzeźbie. Najbardziej wyszukane podniebienia smakoszy mogły skosztować polskich i litewskich wypieków, wędlin, serów i pieczywa regionalnego. Podczas imprezy wystąpiły zespoły: Zorepad, Rominczanie, Arkadiusz Szulc z gośćmi, Sacrum, Rospuda, Kabaret "Zza lasu? przy stowarzyszeniu "Żytkiejmska Struga", Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz grupa młodzieży przy stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk, która przygotowała spektakl pn. "Sen Zosi? w ramach projektu "Po nitce do kłębka - aktywni społecznie "  - dofinansowanego z programu Równać Szanse. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Eko - pikniku - dziedzictwo natury i rzemiosła - 2012 r. Szczególne podziękowania dla: Zdzisława Galińskiego za pomoc w organizacji "Eko - pikniku? oraz dla Nadleśnictwa Olecko za dofinansowanie naszych działań. Imprezę współorganizowali: Dom Kultury w Gołdapi i OSIR w Gołdapi.

W.A.

fot.: Z. Mieruński