Gołdapski Fundusz Lokalny

Newsletter CWAS 1.03.2012

Opublikowano: czwartek, 01 marzec 2012 21:07

Newsletter Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi

1 marca 2012

Zaproszenia, spotkania, szkolenia:

Czy mieszkańcy mogą decydować o wyglądzie swojego podwórka, ulicy, parku, miasta, wsi?

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi zaprasza na dyskusję z udziałem Pawła Jaworskiego - architekta-urbanisty i filozofa, zawodowo zajmującego się planowaniem przestrzennym.

Prowadzący opowie, co wynika z aktów prawnych, na jakie uwarunkowania społeczne się natrafia, na czym polega trudność współpracy architekta/urbanisty ze społecznością lokalną, a także o często dość konfliktowej relacji społeczność lokalna - władza samorządowa - urbaniści - przestrzeń.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 marca 2012 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, ul. Wolności 11.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza szkolenie pn. Idea Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 5 marca 2012 roku w Gołdapi.

Szkolenie skierowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy pracowników wspomnianych instytucji na temat ekonomii społecznej oraz możliwości, jakie oferuje osobom korzystającym ze wsparcia tych instytucji.

Więcej informacji: tel. 87/737-78-45, www.owies.adelfi.pl

Dotacje, konkursy:

Seniorzy w akcji - Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłasza piąty konkurs dotacyjny "Seniorzy w akcji". Do udziału w konkursie zapraszamy animatorów 55+. Ale zachęcamy także do zgłaszania się pary międzypokoleniowe - animatora 55+ w parze z animatorem między 18 a 30 rokiem życia. Więcej informacji na stronie: www.seniorzywakcji.pl

Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Termin składania ofert - do 16.03.2012 r. Więcej: http://www.pracownieorange.pl/go.live.php

Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek - Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek. Termin składania wniosków: 30 marca 2012. Więcej: http://www.bibliotekaplus.pl/index.php?page=DefaultPage&docID=1

Międzynarodowa wymiana młodzieży - Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z krajami partnerskimi:

IZRAEL - budowanie współpracy pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami;

ROSJA - projekty budujące wzajemne poznanie się i umożliwiające integrację z wykorzystaniem edukacji, kultury itp.

kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) - projekty z zakresu edukacji międzykulturowej

KOREA - projekty z zakresu nowych technologii

Termin składania wniosków: 30 marca 2012 r. Więcej: http://bip.men.gov.pl/images/stories/regulamin_miedzynarodowa_21_02_ost.pdf

Lektury obowiązkowe:

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje -  Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje są badania w działaniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych ale jak to robić? Co właściwie badać? Czy można to zrobić nie będąc socjologiem, zawodowym badaczem? Więcej: http://decydujmyrazem.pl/publikacje/animacja_zycia_publicznego__2-5-2011.html