Gołdapski Fundusz Lokalny

Nie tylko w szkole

Opublikowano: piątek, 12 maj 2023 20:52

Z naszymi partnerami z gromady Popelnaste – Ukraina, realizujemy projekt Nie tylko w szkole – rozwijamy kreatywność i umiejętności, którego głównym celem jest wzmacnianie tożsamości i więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami i uchodźcami wewnętrznymi, poprzez rozwój edukacji pozaszkolnej na terenie gromady.

Realizacja projektu przyczynia się do poprawy dostępu dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat, do edukacji pozaszkolnej, poprzez utworzenie nowych zajęć i rozwijanie zainteresowań. Dzięki realizowanym działaniom uczniowie mieszkający na stałe w gromadzie, a także uchodźcy wewnętrzni mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach których, mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania historyczne, teatralne, krawieckie, techniczne i artystyczne, a także kształtować postawy patriotyczne i proeuropejskie.

Działania umożliwią dzieciom ze społeczności i dzieciom wewnętrznie przesiedlonym, a także dzieciom niepełnosprawnym, które pozostały w społeczności, rozwijanie zdolności twórczych zgodnie z ich zainteresowaniami. W związku z wojną rosyjsko-ukraińską i wzrostem liczby dzieci, które przybyły do społeczności ze strefy działań wojennych, a także w celu zatrudnienia osób poszukujących pracy w edukacji, istnieje potrzeba zapewnienia im sensownego czasu wolnego na zewnątrz i wsparcia psychologicznego.

Otwarty cykl zajęć i warsztatów pozaszkolnych realizowany jest w placówkach oświatowych i  świetlicach. W ramach projektu powstały: 

- teatr dziecięcy - w zajęciach uczestniczy 30 dzieci i młodzieży. Uczestnicy oprócz różnorodnych umiejętności aktorskich i teatralnych, wzmacniają swoje umiejętności związane z radzeniem i rozwiązywaniem sytuacji życiowych, refleksji, reakcji i swoistej terapii grupowej i indywidualnej w związku z problemami społecznymi. Teatr działa według systemu gier, ćwiczeń i technik dramy.

- warsztaty projektowania i wykonania odzieży - warsztaty dla 20 osobowej grupy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawne) i ich rodzice. Uczestnicy poznają podstawy krawiectwa (lekcje praktyczne), rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz prezentacji własnych produktów. Podsumowaniem działań będzie "pokaz mody" dla mieszkańców w sali widowiskowej domu kultury w Popelnaste.

- koła wojskowo-patriotycznego „Jura” – zajęcia dla 30 dzieci w wieku 9-16 lat. Podczas zajęć dzieci i młodzież rozwinjają wiedzę i umiejętności z zakresu poszanowania prawa, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, wzajemnego wsparcia oraz kształtowania postawy obywatelskiej. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody pracy stosowane w zajęciach skautów, w tym między innymi życie w namiotach, elementy surwiwalu i wspinaczki. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć do programu zostały włączone zajęcia z wykorzystaniem drona. Uczestnicy nauczyli się obsługi drona, sterowania dronem, obsługi poszczególnych funkcji w dronie w tym wykonywanie fotografii i filmów).

- klub europejski – uczestniczy 30 dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat. Podczas zajęć uczestnicy poznają informacje o Unii Europejskiej i krajach członkowskich UE, zajęcia pozwalają na kształtowanie i zakorzenienie wartości europejskich wśród młodzieży oraz współpracę z innymi tego typu klubami na terenie Ukrainy.

- warsztaty tworzenia zabawek i pamiątek - bierze udział 25 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia rozwijają kreatywność i zdolności twórcze uczniów, doskonalą umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności prezentowania swojej pracy. Uczestnicy zajęć poznają różne formy i techniki rękodzieła, posługiwania się odpowiednimi narzędziami i doboru właściwego materiału. Wykonane prace zostaną zaprezentowane podczas kiermaszu zabawek i pamiątek w  Liceum, a następnie przekazane przez uczestników jako prezenty żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy.

Realizacja projektu przyczynia się do zaangażowanie starych i nowych mieszkańców gromady w rozwiązywanie wspólnych i indywidualnych problemów występujących w społeczności w związku z uchodźctwem wewnętrznym i ucieczką przed wojną, następuje wzrost postaw patriotycznych i proeuropejskich, a także kształtowanie tożsamości lokalnej i odpowiedzialności społecznej za sprawy lokalne.

Projekt realizowany jest na terenie Ukrainy przez Samorząd Gromady Popelnaste (Wydział Oświaty) i przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.