Gołdapski Fundusz Lokalny

„Jesteśmy blisko” potrzebujących pomocy na Ukrainie

Opublikowano: czwartek, 02 luty 2023 13:19

Wspólnie z samorządem gminy Popelnaste (Ukraina) Gołdapski Fundusz lokalny realizuje projekt „Jesteśmy blisko”, który zakłada stworzenie skutecznego, przystosowanego do aktualnych, ukraińskich warunków programu wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w czasie wojny.

Gmina Popelnaste leży na wschodzie centralnej części Ukrainy, około 150 km od linii frontu. Podobnie jak inne gminy i miasta w tym rejonie, Popelnaste stało się domem dla setek uchodźców wewnętrznych, głównie kobiet, dzieci i seniorów. Wybuch wojny w Ukrainie zmienił dotychczasowe działania wielu polskich organizacji pozarządowych. Również Gołdapski Fundusz Lokalny zmienił swoje działania.

- Współpracujemy z partnerami z Ukrainy od 2016 roku. Wcześniejsze nasze projekty dotyczyły wsparcia rozwoju społeczności lokalnych, w tym instytucji kultury i organizacji pozarządowych – mówi Zbigniew Mieruński, prezes GFL - Poprzez szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne przekazywaliśmy polskie doświadczenia związane z transformacją. Od lutego 2022 roku rozpoczęliśmy regularną pomoc humanitarną dla mieszkańców Popelnaste i przebywających tam uchodźców. Projekt „Jesteśmy blisko” jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez naszych partnerów.

W imieniu samorządu gminy Popelnaste, projekt realizuje Wydział Oświaty Urzędu Gminy Popelnaste. W pierwszej części działań uczestniczą nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z siedmiu placówek oświatowych, którzy przechodzą szkolenie w zakresie stosowania metod grupowego wsparcia psychologicznego i stosowania arteterapii. Opracowywany jest program pomocy psychologicznej dla dzieci od 8 roku życia i ich rodziców w oparciu o tworzenie grup wsparcia.

W testowaniu opracowanego programu biorą udział dzieci przesiedleńców wewnętrznych oraz dzieci ze społeczności przyjmujących uchodźców wewnętrznych, łącznie ponad 300 osób oraz 15 nauczycieli.

Narzędzia i metody, wdrażane w testowej fazie programu, zostaną opracowane przez zespół specjalistów z Ukrainy w formie poradnika. Doświadczenia zdobyte w ramach realizacji projektu zostaną upowszechnione i udostępnione do wykorzystania na terytorium całej Ukrainy w formie publikacji elektronicznej upowszechniana na zasadach wolnej licencji.

Uzupełnieniem projektu „Jesteśmy blisko” jest projekt „Nie tylko w szkole – rozwijamy kreatywność i umiejętności”, który wspiera rozwój zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświaty i kultury w gminie Popelnaste. Oba projekty są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

-gfl-