Gołdapski Fundusz Lokalny

12 inicjatyw z dofinansowaniem w ramach „Działaj Lokalnie 2023”

Opublikowano: wtorek, 11 lipiec 2023 18:40

10 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny podpisaliśmy umowy z laureatami tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”.  Łącznie przyznaliśmy dotacje 12 podmiotom na kwotę 55000,00 złotych. Dofinansowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, publikacja o tematyce społecznej, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne. Pełna lista laureatów przedstawia się następująco:

 

1.     Dom Kultury w Gołdapi – grupa nieformalna „Pozytywnie zakręceni w dziedzictwo kulturowe” – projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam”,

2.     Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi – projekt „Dbajmy o naszą planetę”,

3.     Stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej "Wisztyniec" – projekt „Granica polsko-rosyjska - dla mieszkańców i turystów”,

4.     Fundacja Uskrzydleni Wspieramy Kreatywnie (Gołdap) – projekt „Świąteczny Koncert - warsztaty muzyczne”,

5.     Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – grupa nieformalna Towarzystwo Twórczości Spontanicznej – projekt  "Skrzydlata kultura vol. 3",

6.     Koło Gospodyń Wiejskich w Budrach – projekt „Integracja mieszkańców Buder!”,

7.     Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich – grupa nieformalna „Aktywna grupa sołecka Grodzisko” – projekt „Historia Grodziska i tradycja naszą pasją - integracja sołecka”,

8.     Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich "Dziewczyny znad Sapiny" – projekt „Jutro będzie już za późno”,

9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach – projekt „Strażakiem dobrze być”,

10. Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, grupa nieformalna „Kobiety z pasją” – projekt „Aktywny senior”,

11.  Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, grupa nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich w Sokółkach – projekt „Razem zrobimy więcej i lepiej”,

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Harszu – projekt „Ekologiczna - czysta i estetyczna wieś”.

Po zakończeniu oficjalnej części, wnioskodawcy i realizatorzy, wzięli udział w szkoleniu dotyczącym procedur realizacji  projektów "Działaj Lokalnie" oraz zasad ich rozliczania.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji Waszych pomysłów. Takiej pozytywnej energii jaka była dziś podczas naszego spotkania. Dziękujemy za spotkanie, inspirację i Wasze roześmiane twarze. A teraz działamy 

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2023” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego oraz gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny: Wioletta Anuszkiewicz, Zbigniew Mieruński