Gołdapski Fundusz Lokalny

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

Opublikowano: środa, 19 kwiecień 2023 18:43

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

W ramach projektu „My na szlaku mazurskich legend” prowadzone są warsztaty rzeźbiarskie przez miejscowego rzeźbiarza i instruktora  Józefa Niewińskiego. W warsztatach uczestniczy 8 osobowa grupa młodzieży i dorosłych.  Pierwszy etap warsztatów został przeprowadzony jesienią 2022 roku, a kolejny zostanie zrealizowany wiosną 2023.

W wyniku warsztatów powstanie łącznie 4 rzeźby przedstawiające bohaterów  legend Jadwigi Tressenberg, które zostaną ustawione na szlaku rowerowym. Szlak długości 104 km powstał prawie 20 lat temu i przebiega przez gminę Pozezdrze i Kruklanki, a punkty przystankowe, znajdują się w miejscach opisanych w legendach.

Działania realizowane w ramach partnerstwa „My na szlaku mazurskich legend” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

#partnerstwapafw  #partnerstwalokalne  #partnerstwalokalnepafw  #funduszgoldap  #pafw #pozezdrze