Gołdapski Fundusz Lokalny

Mazurskie legendy – potencjał nie do końca odkryty

Opublikowano: sobota, 04 luty 2023 20:57

Jak odkrywać i rozwijać potencjał tkwiący w mazurskich legendach zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego w dniu 25 stycznia 2023 r. przez grupę inicjatywną partnerstwa  „My na szlaku mazurskich legend” działającą w Pozezdrzu. 

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, będącej razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Pozezdrzu i Gołdapskim Funduszem Lokalnym inicjatorami partnerstwa.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Pozezdrze.

Partnerstwo przyjęło sobie za cel wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz integrację mieszkańców gminy Pozezdrze z wykorzystaniem legend mazurskich spisanych po II wojnie światowej przez Jadwigę Tressenberg – nauczycielkę i bibliotekarkę mieszkającą w Kutach. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Soćko i dyrektor Biblioteki Bronisław Fronckiewicz przedstawili uczestnikom spotkania zrealizowane dotychczas działania, które rozpoczęły się jesienią 2022 r. Biblioteka przeprowadziła warsztaty rzeźbiarskie dzięki czemu powstały 2 nowe rzeźby na szlaku mazurskich legend, a kolejne powstaną wiosną. Kolejnym działaniem realizowanym przez Bibliotekę było nagranie audio i wideo legend spisanych przez Jadwigę Tressenberg. W nagraniach wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu. Nagrania są dostępne w zasobach internetowych, ale zostaną też powielone na trwałych nośnikach. 

Po prezentacji dotychczasowych działań partnerstwa uczestnicy spotkania omówili możliwości współpracy w roku 2023. Jednym z większych planowanych działań w tym roku, będzie Festiwal Mazurskich Legend Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, który odbędzie się w czerwcu i we wrześniu. Podczas dyskusji zaproponowano wiele pomysłów na działania w trakcie Festiwalu i poza nim. Szczegóły poznamy w kwietniu. Partnerstwu przyświeca hasło: „twórzmy i rozwijajmy kulturę w naszej Gminie”.

Działania realizowane w ramach partnerstwa „My na szlaku mazurskich legend” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

#partnerstwapafw  #partnerstwalokalne  #partnerstwalokalnepafw  #funduszgoldap  #pafw #pozezdrze