Gołdapski Fundusz Lokalny

Powstały "Mazurskie okna pamięci”

Opublikowano: środa, 15 grudzień 2021 20:52

Zakończyliśmy realizację projektu „Mazurskie okno pamięci – 2021” w ramach którego w Gołdapi, Kowalach Oleckich, Pozezdrzu i Żytkiejmach powstały instalacje w kształcie okien, wypełnione wspomnieniami zatrzymanymi w kolażach złożonych z fotografii i dokumentów.

 

Ideą projektu było  pielęgnowanie pamięci mieszkańców Mazur, jako ważnego elementu kształtującego tożsamość kulturową i postawy tolerancji dla wielokulturowości, a także podejmowanie działań na rzecz wspólnot lokalnych. Losy dziadków i rodziców współczesnych mieszkańców Mazur są szczególnie skomplikowane, w większości jesteśmy mieszkańcami napływowymi, z różnych zakątków świata, mamy różne korzenie, które są widoczne na Mazurach do dziś. W ramach projektu, poprzez kolaże, zdjęcia z których powstały 4 instalacje oraz album, podjęliśmy próbę zachowania części historii Mazur dla przyszłych pokoleń.

Pomimo dużych ograniczeń związanych z pandemią, udało się zrealizować większość z zaplanowanych na początku projektu działań.

Efektem prowadzonych w Gołdapi, Kowalach Oleckich, Pozezdrzu i Żytkiejmach spotkań oraz warsztatów są postawione w każdej miejscowości kompozycje w formie okien, wypełnione kolażami przez mieszkańców tych miejsc. Instalacje odwołują się do wspólnej pamięci lokalnych społeczności, która kształtuje nas i przyszłe pokolenia, a także relacje międzyludzkie. Uczestnicy poprzez pokazanie fotografii swoich i ich bliskich, pokazują codzienne życie, wspólnie przeżywane uroczystości czy wydarzenia ważne dla całej społeczności. Okna są swoistymi kronikami życia całych społeczności wprawianymi w ruch przez wiejący wiatr historii. Zdjęcia pokazują jak ludzie się kiedyś ubierali, bawili, co było dla nich ważne oraz jak wyglądały wsie. Fotografie pomagają zachować wspomnienia bardzo różnych chwil, tych co przynoszą radość i dumę, ale też często smutek i tęsknotę. Kompozycje stworzone przez mieszkańców spotkały się z dużym zainteresowaniem ich sąsiadów i gości.

Dziękujemy naszym partnerom lokalnym:

Gołdapskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku,

Gminnemu Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pozezdrzu,

Gminnemu Centrum Kultury w Dubeninkach, Świetlica Wiejska w Żytkiejmach

Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubeninkach, Filia w Żytkiejmach

Projekt „Mazurskie okna pamięci” realizowany przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny we współpracy z lokalnymi partnerami. Zadanie publiczne finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 NOWE FIO.