Gołdapski Fundusz Lokalny

Aktywni studenci otrzymali stypendia

Opublikowano: środa, 30 wrzesień 2020 21:14

Przyznaliśmy stypendia w ramach programu „Aktywny Student”. Komisja Kwalifikacyjna oceniła wnioski o stypendium i postanowiła przyznać  9 stypendiów studentom z terenu powiatu gołdapskiego.

Stypendia w  ramach programu „Aktywny Student”, są stypendiami rozwojowymi, a  otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów – mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego – Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny. Dziękujemy: Gminie Gołdap, Powiatowi Gołdapskiemu, Gminie Dubeninki, osobom prywatnym oraz osobom przekazującym 1%. To dzięki naszym darczyńcom możemy pomagać uzdolnionej i aktywnej młodzieży. 

W roku akademickim 2020/2021 stypendia otrzymają następujący studenci:, Krzysztof Burba, Karolina Ferenc, Klaudia Garbowska, Diana Górska, Andrzej Jagiełko, Zbigniew Jagiełko, Bartosz Karwel, Kornelia Korenkiewicz, Kamil Świąder.

Wyróżnionym studentom gratulujemy!

Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.