Gołdapski Fundusz Lokalny

Stypendia Fundacji "Pocztowy Dar?

Opublikowano: piątek, 03 sierpień 2012 17:54

Fundacja "Pocztowy Dar? do 15 sierpnia przyjmuje wnioski do programu stypendialnego o charakterze motywacyjno - rozwojowym skierowany do zdolnych i ambitnych uczniów. Na rok szkolny 2012/2013  zostanie przyznanych zostanie 75 stypendiów po 3500 zł każde. Zasady przyznawania stypendiów, wniosek i inne informacje można znaleźć tu: http://pocztowydar.org/

pozdrawiam
Zbigniew Mieruński