Gołdapski Fundusz Lokalny

Projekty FIO 2014

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH

Opublikowano: środa, 13 sierpień 2014 15:05

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE, z  przykrością informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków byliśmy zmuszeni odrzucić aż 50  projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu:


a) wniosek złożony przez nieuprawnionego Wnioskodawcę lub brak możliwości zidentyfikowania
wnioskodawcy pod kątem kwalifikacji w projekcie,
b) jeden wnioskodawca złożył więcej niż 1 wniosek w konkursie,
c) wnioskowane kwoty dofinansowania,  wykraczające poza dopuszczone konkursem,
d) termin realizacji projektów wykraczający  poza dopuszczony konkursem,
e) wniosek złożony przez grupę nieformalną / samopomocową w skład której wchodzą osoby będące
członkami organów organizacji  pozarządowej użyczającej osobowości prawnej i nie spełniającej
kryterium młodej organizacji pozarządowej,
f) wkład własny  poniżej wymaganego minimum,
g) koszty  obsługi zadania powyżej limitu określonego w regulaminie konkursu.


Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Wnioski FIO odrzucone.xls)Wnioski FIO odrzucone.xls53 kB