Gołdapski Fundusz Lokalny

Projekty FIO 2014

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE w ramach FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Opublikowano: środa, 13 sierpień 2014 15:02

Do 6 sierpnia grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe składały wnioski do pierwszego w  województwie warmińsko - mazurskim programu mikrodotacji  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.
Łącznie złożonych zostało 211 wniosków z obszaru całego województwa warmińsko - mazurskiego.


Od 7 do 11 sierpnia zespól ekspercki programu dokonywał oceny formalnej złożonych wniosków:
- 55 wniosków było poprawnych pod względem formalnym - Wnioskodawcy nie uzyskali żadnej
informacji o wynikach oceny i nie znajdują się na liście wniosków odrzuconych,
- 107 wniosków wymaga uzupełnień/ poprawy - Wszystkim wnioskodawcom z tej grupy wysłano
informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do
edycji,
- 49 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalne ze względu na niespełnienie kryteriów
dostępu do programu - Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje
mailowe.

Bardzo duża liczba wniosków utrudnia sprawne przeprowadzenie weryfikacji i wyłonienie wniosków rekomendowanych do dofinansowania, niemniej Partnerzy projektu mają  ambitny plan zrealizowania procedury konkursowe zgodnie z poniższym harmonogramem:
- ogłoszenie wyników konkursu: 22 SIERPNIA 2014
- podpisanie umów z grantobiorcami - do 10 WRZEŚNIA 2014
- wypłata dotacji - do 15 WRZEŚNIA 2014.

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!