Gołdapski Fundusz Lokalny

Nowa płyta z Dubeninek

Opublikowano: piątek, 31 październik 2014 09:23

Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej? zaskakuje kolejnym wydawnictwem - po płycie "Pieśni naszych ojców? i dwóch książkach, ukazała się kolejna płyta "Pieśni spod strzech śpiewane przez dzieci", wydana w ramach projektu pod tym samym tytułem, a realizowanego przez zespół Rominaczanie.

Płyta zawiera 18 utworów w większości wykonanych przez 11 dzieci uczestniczących w projekcie, ale znajdziemy tu też takie perełki jak duety wnuczków z babciami. Pieśni znajdujące się na płycie to utwory z sąsiedniej Suwalszczyzny, będące w repertuarze zespołu Rominczanie. Pieśni te, jak możemy przeczytać na płycie", "zostały - zachowane dzięki pamięci babć i dziadków, należących do zespołu oraz innych osób, które przekazały je zespołowi". Płyta i projekt po raz kolejny pokazują jak na najwyższym poziomie, w ciekawy sposób można promować i uczyć tradycyjnych pieśni ludowych, a tym samym sprawiać, iż kultura ludowa jest żywym elementem w krajobrazie kulturowym naszego regionu. Niewątpliwie jest to zasługa zespołu Rominczanie i jego kierowniczki Bożeny Buzy oraz wspierającego ich działalność Stowarzyszenia "Głos Puszczy Rominckiej".
W sobotę 25 listopada w remizie OSP w Dubeninkach odbyła się promocja płyty, podczas której mogliśmy usłyszeć pieśni na żywo. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Jarosław Słoma, wójt Dubeninek Ryszard Zieliński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Zbigniew Mieruński i wielu innych gości.
Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie, Powiatu Gołdapskiego i Banku Spółdzielczego w Olecku.
-Zbigniew Mieruński-